10 Λεπτά ακόμη, “Η ιστορία της Τζο” της Elena Bulay, Α’ Μέρος , ertecho.gr