«1918-1920, Η υπόθεση του δεύτερου υποβρυχίου, ένα επεισόδιο της εποχής του διχασμού», Περίπλους ναυτικής ιστορίας