Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (1999)

Έκθεση με τίτλο «Η Κύπρος στην αυγή του 20ού αιώνα» στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής και στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.