Α.Δ. Παπαγιαννίδης, «Ο άρχοντας με τα πολλά πρόσωπα», kontranews.gr