Αγγελική Κώττη, «Ιωάννινα – πορεία στον τόπο και στον χρόνο μέσα από τις σελίδες μιας έκδοσης»,