Αγγελική Κώττη, «Οι γυναίκες των μεγάλων ποιητών αποκαλύπτουν», Φιλελεύθερος