Αγγελική Κώττη, «Περίπατος στο Μαργαριτάρι της Ανατολής», Φιλελεύθερος, 3/12/2018