Άγγελος Συρίγος, «100 χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία», Τα Νέα