Αλέξανδρος Μωυσής, «1902-2022: Ακολουθώντας τα Ίχνη του Νισήμ Λεβή στα Πυρηναία», agon.gr