Αλέξανδρος Σακελλαρίου, «Τα οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα και η ανακατασκευή της συλλογικής μνήμης», efsyn.gr