Ανδρέας Γιακουμακάτος, «Το Μπάουχαους και η Ελλάδα», archetype.gr