Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, «Ας διαβάσουμε τις εικόνες και αλλιώς», hartismag.gr