Αντρέας Γιακουμακάτος, «Ιωάννης Τραυλός. Ο αρχιτέκτονας που αναστήλωσε την αρχαιότητα», Τα Νέα, 7-8 Νοεμβρίου 2020