Απόστολος Πάππος, «Το καλογεράκι του Μυστρά, της Μαρίας Μομφεράτου (μεταγλ.: Κατερίνα Δασκαλάκη)», elniplex.com