Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού (2004)

Έκθεση των ελληνικών και κυπριακών αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Οδησσού στην Ουκρανία, με χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη και σε συνεργασία με τον διευθυντή του Ιδρύματος Βάσο Καραγιώργη.