Αργυρώ Μποζώνη , «Ακρόπρωρα: Μια ζωντανή μαρτυρία λαϊκού πολιτισμού», lifo.gr