Μαίρη Αδαμοπούλου «Η λαϊκή τέχνη των ακροπρώρων», ΤΑ ΝΕΑ