Αστραπέλλου Μαριλένα. “Τα Γιάννενα του Νισήμ Λεβή”, ΤΟ ΒΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ