ΦΕΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ.

Ο Δημήτριος Σταύρου Φεσσάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Πολυτεχνείου της Αθήνας (1961) και υδραυλικός μηχανικός του Πανεπιστημίου της Grenoble (1966). Εργάστηκε επί μισό περίπου αιώνα ως ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής υδραυλικών δημοσίων έργων.