ΣΑΜΠΕΤΑΪ, ΗΛΙΑΣ

Ο Ραββίνος Ηλίας Σαμπετάι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Φοίτησε στο Montefiore College στην Αγγλία και στην Ραββινική Ακαδημία Gateshead Talmudical College. Από το 1970 υπηρετεί την Ελληνική Κοινότητα ως Ραββίνος Τρικάλων, Θρησκευτικός Σύμβουλος του Κ.Ι.Σ.Ε., και από το 1988 ως Ραββίνος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.