ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ

H Άλκηστις Παπαδηµητρίου είναι διδάκτωρ αρχαιολογίας και υπηρετεί ως Έφορος Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Στη διάρκεια της θητείας στο Υπουργείο Πολιτισµού έχει διενεργήσει ανασκαφές στην Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λακωνία, έχει εποπτεύσει εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, ενώ συµµετείχε και στη διοργάνωση περιοδικών και µονίµων εκθέσεων σε µουσεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο στην ελληνική, γερµανική και αγγλική γλώσσα.