ΣΠΑΘΑΡΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΗ)

Η Ελισάβετ (Έλση) Σπαθάρη είναι αρχαιολόγος, Επίτιµη ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισµού. Υπηρέτησε στην Αττική, την Αργολίδα και την Κορινθία, όπου διενήργησε ανασκαφές και προώθησε έργα συντήρησης, αποκατάστασης και προβολής των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων. ∆ιοργάνωσε µεγάλο αριθµό µόνιµων και περιοδικών εκθέσεων σε µουσεία της Ελλάδας και  του Εξωτερικού, µεταξύ των οποίων διακρίνεται η έκθεση του αρχαιολογικού µουσείου Μυκηνών. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα.