ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ Μ.

Μετά την εκπόνηση στη Σορβόννη της διδακτορικής του διατριβής στη Βυζαντινή Ιστορία, ο Κώστας Μ. Σταματόπουλος συνέγραψε σειρά άρθρων και μελετών για τον ελληνισμό της Κωνσταντινουπόλεως και της Μικράς Ασίας. Έργα του επίσης είναι:

Τοµές στην νεοελληνική αγωνία (Δόμος, 1988) Βήµατα στα πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (Δόμος, 1989, επαυξημένη έκδοση 1992) Κωνσταντινούπολη: αναζητώντας την Βασιλεύουσα (μαζί με τον Ακύλα Μήλλα, Μπρατζιώτη, 1990) Μάθηµα Βαλκανικής Ιστορίας (Δόμος, 1995) Η τελευταία αναλαµπή: η κωνσταντινουπολίτικη Ρωµηοσύνη στα χρόνια 1948–1955 (Δόμος, 1996) Η Μικρασία του Αιγαίου (Αστερισμός, 1998) Το Χρονικό του Τατοΐου (1800–2003), τ. Αʹ και τ. Βʹ (Καπόν, 2004) Τα µνηµεία του Πεντελικού όρους (Δήμος Βριλησσίων, 2007, συμμετέχει και η Αλεξία Αλτουβή) Η Κωνσταντινούπολη µέσα από τον φακό του Αχιλλέως Σαµαντζή και του Ευγενίου ∆αλέζιου (Allemandi, 2009)
Ηµερολόγιο πρίγκιπος Νικολάου (1909–1912) (Φερενίκη, 2011)
Περί της βασιλείας στη νεώτερη Ελλάδα (Καπόν, 2015) Monarchy in modern Greece (Kapon, 2017)  De la royauté hellénique (Kapon, 2017) Η µικρασιατική µου πλευρά (Καπόν, 2018)

Ο τόμος Σινασός της Καππαδοκίας (Άγρα, 1986), στον οποίο συμμετείχε με το εκτενές άρθρο «Η καθημερινή ζωή στην Σινασό στις αρχές του 20ού αιώνα», καθώς και το έργο Κωνσταντινούπολη: αναζητώντας την Βασιλεύουσα, βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών.

Στον τόμο Το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή των Ελλήνων, 2009) συνέγραψε τα κεφάλαια: «Τα ανάκτορα επί Γεωργίου Αʹ (1863–1909)» και «Το αργό λυκόφως (1909–1922)».

Ο Κώστας Μ. Σταματόπουλος είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.