Χαρίκλεια Δημακοπούλου, «Η μαγεία της τέχνης», Εστιάζω, 2-6-2018