Χαρίκλεια Δημακοπούλου, «Σελίδες από τον Διχασμό: Η υπόθεσις του δεύτερου υποβρυχίου, Εστία, 20/11/2016