Δ. Φιλιππίδης, Επιμ.: Μ. Φάις, «Τιμώντας έναν διορατικό ερευνητή», efsyn.gr