Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης (2001)

Συμμετοχή των Εκδόσεων Καπόν στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης