Δημήτρης Δουλγερίδης, «Η Τέχνη για τα μάτια των παιδιών», Τα Νέα