Δημήτρης Δουλγερίδης, «Όταν τελείωσε η παιδική ηλικία», Τα Νέα, 10/1/2020