Δημήτρης Δουλγερίδης, “Η σημασία να είσαι αγαθός”, tanea.gr, 19/01/2019