Διονυσία Μαρίνου, «Το “Καλογεράκι του Μυστρά” ξαναζεί την ιστορία», Τα Νέα