Δώρα Λαβαζού, «”Tehom” – Συνέντευξη με τη φωτογράφο Reene Revah», ifocus.gr