Έφη Φαλίδα, «Η ιστορική μάχη για το μέλλον της Πλάκας», Τα Νέα 15/4/2022