Έφη Φαλίδα, «Οι ανθρωπολογικές αποχρώσεις του συλλέγειν»