Ειρήνη Ορφανίδου, “«Εταίρες, ιερόδουλες και πόρνες»: Aπό τη Βαβυλώνα στην Αρχαία Ελλάδα και την Μπελ Επόκ”, huffingtonpost.gr