Έκθεση για τις ανασκαφές του Β. Καραγιώργη στη Σαλαμίνα της Κύπρου (2000)

Έκθεση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανασκαφές του Βάσου Καραγιώργη στη Σαλαμίνα της Κύπρου.