Ελένη Κορόβηλα, «Μύθοι, θεοί και τέρατα που μεγαλώνουν τον κόσμο των παιδιών», Pod