Ελένη Μάρκου, «Πύργος Βασιλίσσης. Το χθες και το σήμερα», amna.gr