Ελένη Μάρκου, “Αθ. Κακούρη: «Όταν δεν ομονοούμε, καταστρεφόμαστε»”, amna.gr