Έρη Βαρδάκη, «Ταξίδι στον κόσμο του Αγαμέμνονα», Το Βήμα