Φίλιππος Φιλίππου, «Και πάλι για τον Βενιζέλο και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο», fractalart.gr, 6/6/2018