Γιώργος Μυλωνάς, «24 εικόνες για την Επανάσταση του 1821», liberal.gr