Γιώργος Μυλωνάς, «Η ιστορία των εικόνων για παιδιά (και όχι μόνο)», liberal.gr