Γιώργος Μυλωνάς, «Οι Σεφαραδίτες και η Ιστορία τους», liberal.gr