Γιώργος Μυλωνάς, «Πολιτισμός: Η πολυτάραχη ιστορία του Κάστρου της Μεθώνης», liberal.gr