Γιώργος Τριανταφύλλου, «Για τον Αρχιτέκτονα-Δάσκαλο και επίμονο Τάσο Μπίρη», Τα Νέα