Γιώτα Συκκά, «Γ. Μετζικώφ-Παπαδάκης: Τα ρούχα, η ομορφιά, οι γυναίκες», Η Kαθημερινή