Γιώτα Συκκά, «Προικισμένος απλόχερα από Μούσες», Η Καθημερινή