Γιώτα Συκκά, «Ταξίδι για παιδιά στην Ακρόπολη», Καθημερινή