“Η Διάσωση” στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Από την εκδήλωση για το βιβλίο μας “Η Διάσωση” στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας!